Leveransvillkor

Leveransvillkor
Frakter debiteras enligt gällande taxor hos Schenker, Bussgods och Posten. Vi strävar efter att ha alla produkter som visas på webbsidan i lager. Vi bekräftar mottagen order inom en arbetsdag och meddelar alltid uppskattad leveranstid. Vi strävar efter att leverera beställningen inom två arbetsdagar.

Reklamationer
Om leveransen ej överensstämmer med beställningen eller om defekter upptäcks skall detta meddelas till oss inom 8 dagar.
Övriga returanspråk oavsett orsak skall godkännas av oss innan varorna returneras, Fakturan skall åtfölja returen.

Garantier
Alla produkter har 1 års garanti om fabrikationsfel kan påvisas.
Eventuella garantireklamationer sändes till Karl Olsson Shooting Sports, Köpmangatan 39B, 633 40 Eskilstuna efter godkännande av oss.
Varorna skall åtföljas av inköpskvitto eller faktura samt beskrivning av felet.

Karl Olsson Shooting Sports och Oy Teema Ltd villkor för Kurt Thune skytte kläder
Garanti
1. Oy Teema Ltd, Garanterar att alla levererade produker är felfria beträffande materal och arbete.
2. Felaktiga produkter enligt 1 reparareras eller byts ut av Oy Teema Ltd, enligt Oy Teema Ltd beslut, under ett år från ursprungligt inköpsdatum.
3. Denna garanti gäller inte:
För förslitning som kan anses vara normal för produkten när den används.
Om produkten har används i en extrem situation för vilken den inte är avsedd.

Om produkten är reparerad eller förändrad någon annanstans än på en av OY Teema Line Ltd godkänd servicestation.
Om produkten har reparerats eller ändrats utan skriftligt tillstånd av Oy Teema Line Ltd.
Om produkten, på begäran av kunden avviker från Oy Teema Line Ltd normal produktsortiment.
Om ordern har varit felaktig eller ofullständig.
Om några som helst markeringar med penna eller liknande har gjorts på produkten (förutom vid knapparna)
Om produktens produktionsnummer är borttagen eller oläslig.
Måttbeställningar.
Om ordern varit felaktigt eller ofullständigt eller icke gjorts på gällande beställningssedel.
Om inte namn på person som har tagit mått är skivet på ordersedeln.
Om inte korrekt vikt och längd är angivet.
Om skytten är under 20 år gammal och ålder inte är angivet på beställningssedeln.
Om skytten växer eller går upp eller ner i vikt och kroppsmåtten därmed förändras efter att måtten är tagna.
4. Reparation eller ändring förändrar inte giltighetstiden för garantin.
5. Denna garanti är bara giltig för ny produkt såld till den ursprungliga konsumenten.
Måttsyda plagg och specialbeställningar kan ej byta ut.
Blanketten ”reparationer av Jacka eller Byxa” måste fyllas i fullständigt och skickas till Oy Teema Line Ltd via Karl Olsson Shooting Sports.
Alla omfattande reparationer skall utföras av eller betalas av Oy Temma Line Ltd om inte annat har meddelats. Kräv tillstånd av Oy Teema Line Ltd i förväg. Det betyder innan produkten repareras eller skickas till Oy Teema Line Ltd eller Karl Olsson Shooting Sports.
Alla returer eller reparationer måste skickas med frakten betald och väl embalerade.
Returer och reparationer accepteras endast på dessa villkor.

Mindre differenser i färg på material kan förekomma. Detta gäller speciellt naturmaterial som canvas och skinn.

Oy Teema Line Ltd och Karl Olsson Shooting Sports tar inget ansvar för om ISSF eller Svenska Skyttesportförbundet plötsligt eller oväntat gör regeländringar eller regeltolkningar.