Haenel

Haenel är en tysk tillverkare av kulgevär för civilt och myndighetsbruk. Används av tyska försvaret. Kännetecknas av mycket hög kvalitet.